Velkommen til våre nettsider !

Arild Auestad Montasje AS er en ordreproduserende mekanisk bedrift som har
vært i bransjen siden 1978.

Vi tilbyr følgende tjenester:
  • Prefabrikasjon av rør- og stålkonstruksjoner til bygg- og anleggsbransjen.
  • Slyngerensing og priming i henhold til NS-EN 10238
  • Figurskjæring med Plasma 3D-hode og Oksygen/Acetylen
Vi er Achilles godkjent
I 2008 flyttet vi inn i nye lokaler i Bedriftsvegen på Øksnevad. Her har vi et topp
moderne bygg med produksjonshall, hall for slyngerensing samt kontorbygg.