Arbeidstimer

Alle priser er oppgitt i NOK pr time eks mva. Prisene er gjeldende fra 01.07.2017


Arbeidstime ordinær 690,00
Arbeidstime slyngrens ordinær 850,00